About

Publikasjonen Tableau Paper begynte som gratisavis høsten 2013 og har siden kommet ut i syv utgaver. Med den syvende utgaven, som kom ut i oktober 2016, gikk formatet fra gratisavis til glossy magasin for salg. I tillegg til fremtidige prosjektbaserte utgivelser av Tableau Paper omfatter Tableau’s aktiviteter debattserien Tableau Talks, performancer, utstillinger og produsjon av egne produkter. Vårt seneste prosjekt er nettbutikken Tableau Shop. Vi er et magasin i åpent format.

Tableau undersøker identitet, normer og grenser slik de vises og formes gjennom mote og visuell kultur i vår tid. Tableau viser sammenhenger, likheter og forskjeller på tvers av bransjer og fagfelt. Med Tableau ønsker vi å skape genuine visuelle uttrykk, fremme en bærekraftig tankegang og skape en bredere forståelse for hvordan og hvorfor mote er en sentral del av vår kultur. 

Debattforumet Tableau Talks ble opprettet høsten 2016. «Tableau Talks – La oss snakke om det!» er en pågående debattserie i samarbeid med Oslo Runway og designavdelingen på KHIO som setter fokus på kulturen i en norsk motenæring i vekst.

Tableau started as Tableau Paper in 2013, an alternative magazine for fashion and visual culture. With the seventh issue in October 2016, the format changed from free newspaper-style, to glossy magazine for sale. In addition to future project based editions of Tableau Paper, Tableau’s activities include the discussion series Tableau Talks, performances, exhibitions and our own products. Our latest project is the online store Tableau Shop. We are an open format magazine.

Tableau explores identity, norms and boundaries as they are shown and shaped though contemporary fashion and visual culture. Tableau shows connections, similarities and differences across fields and industries. With Tableau ,we want to create genuine expressions, promote sustainable thinking and show how and why fashion is a central part of our culture.

The discussion format Tableau Talks was started in the fall of 2016. “Tableau Talks – Let’s talk about it!” is an ongoing event series in partnership with Oslo Runway and The Oslo National Academy of the Arts, which focuses on the cultural aspect of the growing Norwegian fashion industry.